Innowacja

SERIA EVOLUTIVE

Korki drewniane wrażliwe na ciepło

Drewniane korki ze specjalną powłoką, która sygnalizuje zmiany temperatury, a także może służyć do ujawnienia logo marki lub ukrytych wiadomości!
Te eleganckie, wrażliwe na ciepło korki zapewniają odwracalną zmianę koloru w zależności od temperatury lub jednorazową trwałą zmianę po osiągnięciu określonej temperatury.

Kontrola temperatury może być niezwykle ważna dla napojów spirytusowych - w celu ustalenia, czy spirytus ma odpowiednią temperaturę do podania, czy też został wystawiony na działanie temperatury, która może obniżyć jego jakość.

To nowe rozwiązanie wykorzystuje przełomową gamę farb termochromowych - prawdziwa innowacja na rynku korków!
Farba nakładana jest na nasze eleganckie drewniane korki i zmienia kolor w zależności od temperatury.

Na przykład można go użyć do wskazania, czy spirytus był wystawiony na zbyt wysoką temperaturę, która doprowadzi do trwałej zmiany koloru.
Rozwiązanie można zastosować również na innych elementach całego opakowania. Na przykład kontakt palcami może pozostawić „chromatyczny odcisk palca” w dotkniętej części opakowania spowodowany ociepleniem tej strefy.
wstecz